AKTUALIZOVANÝ ZOZNAM PRE AMB. PACIENTOV

Z dôvodu ochranných opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19 budú ambulancie v NEDÚ n. o. Ľubochňa od 15.04. 2020 ordinovať v upravenom režime

- Primovyšetrenie a nevyhnutné kontroly budú objednávané na presný čas, ktorý je potrebné pacientom dodržať!

- Ambulantné vyšetrenie bude pozostávať z rýchlej registrácie, odberu krvi, prípadných komplemenárnych vyšetrení (USG, denzitometria) a vyšetrenia lekárom. Pacient nebude čakať na výsledky vyšetrenia ! Tieto budú zasielané poštou po ich spracovaní spolu s odporučením liečby (ďalšieho postupu)

- Denzitometrické vyšetrenie môže byť zrealizované na našom pracovisku po 10.00 hodine, po predošlom objednaní na tel. čísle 044/4306246

- Plánované aplikácie liekov (Prolia, Aclasta, Somatuline Autogel, Sandostatine LAR) budú po dohode s pacientom podávané až po 10,00 hodine

- Doteraz plánované štandardné kontroly budú realizované, objednaní pacienti budú kontaktovaní pre upresnenie dátumu a hodiny ambulantnej kontroly. V prípade potreby kontaktujte centrálnu ambulanciu na uvedených tel. číslach: 044/4306239, 044/4306251 v čase od 10:30 - 13:30 hodiny.

- V prípade potreby predpisu e-receptu kontaktujte tel. čísla: 044/4306239, 044/4306251, alebo svojho ošetrujúceho lekára.

Vážení pacienti,

 

     vzhľadom ku krízovej situácii v súvislosti s novým typom koronavírusu COVID-19, vydáva krízový manažment NEDÚ n.o. nasledovné odporučenia pre pacientov:

 

- osoby, ktoré mohli byť akýmkoľvek spôsobom v kontakte s infikovaným človekom, nesmú byť v kontakte s ostatnými pacientmi, ani personálom NEDÚ n.o.

 

- pacientom, ktorí boli v poslednom období v zahraničí odporúčame presunúť ambulantné vyšetrenie alebo hospitalizáciu na neskôr

 

- starší a rizikoví pacienti by mali prehodnotiť aktuálnosť ambulantného vyšetrenia alebo hospitalizácie v NEDÚ n.o., prípadne posunúť ich termín na neskorší

 

- pacienti s podozrením alebo príznakmi ochorenia koronavírusom by sa mali okamžite obrátiť na svojho všeobecného lekára a podľa pokynov MZ SR absolvovať odborné vyšetrenie

 

- pre všetkých ambulantných a hospitalizovaných pacientov platí dôsledné dodržiavanie osobnej hygieny a dezinfekcie rúk.

 

v Ľubochni 9.3.2020

Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. v Ľubochni

predstavuje v sieti slovenských zdravotníckych zariadení vysokošpecializovaný odborný ústav s celoštátnou pôsobnosťou, zameraný na diagnostiku a liečbu ochorení žliaz s vnútornou sekréciou – endokrinopatie (choroby štítnej žľazy, nadobličiek, hypofýzy, gonád a pod.) a diabetes mellitus (cukrovky)

Diabetológia

V odbore diabetológie sa ústav zameriava na komplexnú diagnostiku a liečbu diabetes mellitus a všetkých jeho komplikácií vrátane rizikového poradenstva pre diabetických rodičov, problematiky autoimunitného diabetes mellitus a kardiovaskulárnej prevencie. Diabetologicé oddelenie je celoslovenským centrom pre problematiku diabetickej polyneuropatie a diabetickej nohy ako aj centrom pre liečbu inzulínovou pumpou.

Endokrinológia

V odbore endokrinologia sa najčastejšie vyskytujú ochorenia štítnej žľazy (tyreopathie) - okolo 70% pacientov. Na zostávajúcej tretine sa podieľajú ďalšie endokrinopatie: postihnutia hypotalamo – hypofýzového systému, prištítnych žliaz, kôry a drene nadobličiek, poruchy gonád a osteoporóza.

Ústav vykonáva širokú škálu hormonálnych analýz vrátane funkčných testov, komplementárnych vyšetrení, imunoanalýz, sonografie, denzitometrie a komplexe ďalších špeciálnych vyšetrení.