Táto stránka používa súbory cookies. Prehliadaním stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním.

COVID-19 opatrenia od 2.5.2022

Vážení pacienti, venujte prosím pozornosť opatreniam v súvislosti s nákazou COVID-19, ktoré sú platné v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave n.o. od 02.05.2022.:

Ambulantní pacienti

Vstup pacienta na ambulantné vyšetrenie nie je podmienený očkovaním ani testovaním. Pacient však musí vo vnútorných priestoroch počas celej doby používať respirátor.

Hospitalizovaní pacienti

Hospitalizácia pacienta nie je podmienená očkovaním. Všetci pacienti prichádzajúci na hospitalizáciu budú pred príjmom na oddelenie otestovaní AG testom. Až po negatívnom výsledku budú hospitalizovaní.

Sprevádzajúce osoby pacienta pri hospitalizácii (detské oddelenie) – zostáva ako doprovod počas hospitalizácie

Doprovod detského pacienta nie je podmienený očkovaním. Doprovodné osoby prichádzajúce s deťmi na hospitalizáciu budú pred príjmom na oddelenie otestovaní AG testom. Až po negatívnom výsledku budú hospitalizovaní.

Sprevádzajúce osoby pacienta pri hospitalizácii

Vstup sprevádzajúcej osoby nie je podmienený očkovaním. Táto osoba však musí vo vnútorných priestoroch počas celej doby používať respirátor.

Návštevy

Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu a zvýšený počet nakazených na ochorenie COVID-19 sa Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. rozhodol pristúpiť k ZÁKAZU NÁVŠTEV NA ODDELENIACH.
Toto opatrenie je platné od dňa 18.07.2022 (pondelok) až do odvolania.

Ďakujeme za rešpektovanie tohto opatrenia

Ambulantné vyšetrenie v NEDÚ n. o. - opatrenia

Za posledné roky došlo k veľmi prudkému nárastu pacientov so záujmom o ambulantné vyšetrenie a zdravotnú starostlivosť v NEDU n. o. Ľubochňa.  Z tohto dôvodu sú ambulancie našich lekárov kapacitne značne preťažené.

Vzhľadom k čoraz dlhším čakacím dobám na odborné vyšetrenie z dôvodu zabezpečenia dôkladnej zdravotnej starostlivosti a nepremeškaniu závažného stavu sme nútení od 1.2.2008 prijať nasledovné opatrenia:

  1. Noví pacienti odporučení  priamo k nám na ambulantné vyšetrenie budú našimi lekármi vyšetrení na základe odporučenia praktického lekára, kde bude uvedený zreteľný dôvod odoslania pacienta na naše pracovisko. Pacient si prinesie zdravotnú dokumentáciu, resp. výpis z dokumentácie.
  2. Po stanovení diagnózy a ďalšieho liečebného plánu, môžu byť podľa závažnosti stavu vyšetrujúcim lekárom odporučení k ďalším kontrolám k spádovému endokrinológovi, internistovi alebo praktickému lekárovi.
  3. Termíny pre kontroly ambulantných pacientov objednáva lekár sám - kontaktujte lekára na jeho telefonnom čísle alebo mailom (viď "Kontakty"), poštou alebo osobne.
  4. Naše zariadenie je pracoviskom konziliárnym, nie je dispenzárnym pracoviskom, preto podľa zváženia vyšetrujúceho lekára môžu byť pacienti dlhodobo sledovaní v NEDU n. o.  odporučení k ďalším kontrolám do spádu.

Týmto vyššie uvedeným opatrením bude pacientom zabezpečené vysoko odborné vyšetrenie, v prípade nutnosti aj zahájenie liečby - pacienti budú vybavení liekmi na dobu potrebnú ku ďalšej kontrole podľa nášho ambulantného  lekára k spádovému endokrinológovi, internistovi alebo praktickému lekárovi.

 

Bez  riadneho objednania pacient nebude vyšetrený.

Veríme, že toto opatrenie bude prijaté so všeobecným  pochopením.