Táto stránka používa súbory cookies. Prehliadaním stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Doc. MUDr. Miriam Kuricová, PhD. - primár detského oddelenia

 

Doc. MUDr. Miriam Kuricová, PhD. sa narodila 23.7.1970 v Novej Bani. Maturovala na Gymnáziu vo Zvolene a vysokoškolské štúdium ukončila na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Od roku 1994 pracovala ako lekárka na Klinike detí a dorastu UNM v Martine, od roku 2010 zároveň aj ako asistentka, neskôr ako docentka na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Od septembra 2016 zastáva funkciu primárky na Detskom oddelení Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni. V rámci postgraduálneho vzdelávania ukončila päť špecializácií: Pediatria 1. stupňa, Pediatria, Detská endokrinológia a diabetológia, Diabetológia a Manažment a financovanie. Získala certifikát z ultrasonografie krku, z osteodenzitometrie, z liečby inzulínovou pumpou a z kontinuálneho glukózového monitoringu. V roku 2009 úspešne ukončila doktorandské štúdium a v roku 2012 jej bol pridelený titul docent na JLF UK v Martine. Podieľa sa na výučbe slovenských a zahraničných študentov medicíny a ošetrovateľstva, je garantom špecializačného štúdia v odbore Detská endokrinológia a diabetológia, ako aj lektorom praktickej výučby v odbore Pediatria na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Je autorom alebo spoluautorom viacerých slovenských a zahraničných knižných publikácií a odborno-vedeckých článkov. Prednáša na odborných domácich a medzinárodných podujatiach.

 

Vo svojej práci sa špecializuje na problematiku detskej diabetológie, obezitológie a endokrinológie. Je vedúcou centra pre liečbu inzulínovou pumpou v Ľubochni, ako aj centra pre liečbu porúch rastu rastovým hormónom. Dispenzarizuje detských pacientov s karcinómom štítnej žľazy, tyreopatiami, ochorením hypofýzy, nadobličiek, prištítnych teliesok, pankreasu a gonád, deti s poruchami rastu a puberty. Jej životným krédom je zlepšiť kvalitu života detí s endokrinopatiami, obezitou a diabetom, jej detskí a dospelí pacienti sú pre ňu partneri na diskusiu. Aj vďaka nim dokázala ešte viac porozumieť tak komplikovaným ochoreniam, akými sú ochorenia endokrinného systému. V živote sa riadi zásadami ako je porozumenie, pohoda, pokora, pokoj a pravda.