Táto stránka používa súbory cookies. Prehliadaním stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Mária Štefáková - vedúca stravovacej prevádzky

Rok narodenia: 1946

Miesto narodenia: Zlaté Moravce

Bydlisko: Ľubochňa

Pracovné zaradenie: diétna sestra - vedúca stravovacej prevádzky

Tel.: 044 4306128

E-mail: strava@nedu.sk

Vzdelanie

ÚSO - odbor diétna sestra

Doplnkové vzdelanie

dvojročné pomaturitné štúdium - špecializácia: príprava diétnej sestry pre zaradenie do funkcie: vedúca stravovacej prevádzky

 

Odborná prax: od roku 1964 (48 r.)

Stručná charakteristika

V NEDÚ v Ľubochni vykonávam funkciu vedúca stravovacej prevádzky. Zaoberám sa edukačnou činnosťou na tému o zdravom stravovaní, ktorá je určená pre hospitalizovaných a ambulantných pacientov.

Edukačnú činnosť som rozšírila na publikovanie tém o stravovaní do časopisov určených pre diabetikov a pre pacientov pri ďalších endokrinologických ochoreniach.

Prostredníctvom internetovej pošty vykonávam poradenskú službu, ktorá našla pozitívny ohlas medzi pacientmi, ktorí potrebujú pomoc pri stravovaní a realizovať teóriu do praktického života.

Ako spoluautorka knihy „Diagnóza cukrovka“ s doc. MUDr. Jozefom Michálekom, CSc. (2005) a autorka knihy „Varíme diabetikov“ (2011), som tému o stravovaní priblížila pre širokú verejnosť diabetikov.

Spolupráca s doc. MUDr. Emilom Martinkom, PhD pri tvorbe edukačných materiálov vypracovaných v NEDÚ a s podporou firiem zaoberajúcich sa liečbou diabetu, ponúka ich používanie aj v ďalších diabetologických ambulanciách na Slovensku.

 

Za dlhoročnú edukačnú činnosť pre diabetikov zo Slovenska a pre sestry pracujúce v diabetológii, som získala niekoľko ocenení.

 

  1. v roku 2006: Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek – SLS: Cena odbornej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek za najlepšiu publikáciu roku 2005 o stravovaní diabetika „Diagnóza cukrovka“ (ako spoluautorka knihy)
  2. v roku 2007: Diabetologická sestra roka: za celoživotné dielo v ošetrovateľskej starostlivosti
  3. v roku 2009: Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek – Čestné uznanie za rozvoj v oblasti sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek
  4. v roku 2008-2010-2012: Pamätné listy od primátora mesta Dubnica nad Váhom, za dlhoročnú spoluprácu so ZO DIADUB v Dubnici nad Váhom.

Svoje odborné skúsenosti využívam v praxi a usmerňujem spolupracovníkov na úseku stravovacej prevádzky pri ich každodennej činnosti, s cieľom dosiahnuť spokojnosť straníkov so stravovacími službami v našom ústave.