Táto stránka používa súbory cookies. Prehliadaním stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním.

COVID-19 OPATRENIA

Vážení pacienti,

venujte prosím pozornosť novým opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19:  • v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave n.o. sú až do odvolania zakázané všetky návštevy,
  • ambulantní pacienti sú objednávaní na konkrétny čas, ktorý im bude oznámený v SMS zaslanej 3 dni pred termínom vyšetrenia. Uvedený čas ich žiadame dodržiavať. Vstup do vnútorných priestorov ústavu bude pacientom umožnený len v čase ich vyšetrenia,
  • pred vstupom do budovy je pacientom meraná telesná teplota,
  • v celom ústave je prísne kontrolované dodržiavanie zásad R-O-R (rúško-odstup-ruky). Žiadame preto pacientov, aby nosili správne nasadené rúška, dodržiavali medzi sebou 2m odstup a používali dezinfekciu dostupnú pri vstupoch do budov ústavu.


Národný endokrinologický a diabetologický ústav n. o.
V Ľubochni dňa 17.09.2020

Etická komisia

Predseda: MUDr. Dušan Pávai   Podpredseda: MUDr. Radovan Lastič
Členovia: Doc. MUDr. Miriam Kuricová, PhD. 
Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.
MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
MUDr. Anton Vaňuga
Mgr. Jana Jarjabková
Ing. Peter Dávidík
  Kontakt: MUDr. Dušan Pávai
Etická komisia NEDÚ n. o.
034 91 Ľubochňa
tel.: +421 (0) 44 4306 223
e-mail: pavai@nedu.sk

Etická komisia Národného endokrinologického a diabetologického ústavu n.o. v Ľubochni (ďalej len „EK NEDÚ n.o.“) je nezávislým a poradným orgánom riaditeľa NEDÚ n.o. pre otázky biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

EK NEDÚ n.o. sa pri svojom rozhodovaní riadi všeobecne platnými právnymi predpismi a nariadeniami upravujúcimi poskytovanie zdravotnej starostlivosti vrátane biomedicínskeho výskumu, ako aj medzinárodnými zmluvami upravujúcimi problematiku ochrany ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny. EK NEDÚ n.o. Ľubochňa pracuje v zmysle zásad a pravidiel ICH-GCP 135/95.

EK NEDÚ n.o. Ľubochňa je registrovaná v medzinárodnom registri etických komisií pri organizáciách, venujúcich sa biomedicínskemu výskumu, ktorý vedie americká vládna organizácia OHRP (The Office for Human Research Protections) spadajúca pod U.S Department of Health and Human Services. Etickej komisii NEDÚ n.o. Ľubochňa bolo pridelené registračné číslo – „IRB00006715“. Bližšie informácie sú uvedené na http://www.hhs.gov/ohrp/. Zoznam registrovaných organizácii je uvedený na webovej lokalite: http://ohrp.cit.nih.gov/search/irbsearch.aspx.

Dokumenty na stiahnutie:

Štatút EK NEDÚ n. o. (pdf, Acrobat Reader)

Formulár žiadosti ku klinickému skúšaniu - externí žiadatelia (pdf, Acrobat Reader)

Formulár žiadosti ku klinickému skúšaniu - externí žiadatelia (doc, MS Word)

Formulár žiadosti ku klinickému skúšaniu - interní žiadatelia (pdf, Acrobat Reader)

Formulár žiadosti ku klinickému skúšaniu - interní žiadatelia (doc, MS Word)

Správne poplatky (pdf, Acrobat Reader)