Táto stránka používa súbory cookies. Prehliadaním stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním.

COVID-19 opatrenia od 2.5.2022

Vážení pacienti, venujte prosím pozornosť opatreniam v súvislosti s nákazou COVID-19, ktoré sú platné v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave n.o. od 02.05.2022.:

Ambulantní pacienti

Vstup pacienta na ambulantné vyšetrenie nie je podmienený očkovaním ani testovaním. Pacient však musí vo vnútorných priestoroch počas celej doby používať respirátor.

Hospitalizovaní pacienti

Hospitalizácia pacienta nie je podmienená očkovaním. Všetci pacienti prichádzajúci na hospitalizáciu budú pred príjmom na oddelenie otestovaní AG testom. Až po negatívnom výsledku budú hospitalizovaní.

Sprevádzajúce osoby pacienta pri hospitalizácii (detské oddelenie) – zostáva ako doprovod počas hospitalizácie

Doprovod detského pacienta nie je podmienený očkovaním. Doprovodné osoby prichádzajúce s deťmi na hospitalizáciu budú pred príjmom na oddelenie otestovaní AG testom. Až po negatívnom výsledku budú hospitalizovaní.

Sprevádzajúce osoby pacienta pri hospitalizácii

Vstup sprevádzajúcej osoby nie je podmienený očkovaním. Táto osoba však musí vo vnútorných priestoroch počas celej doby používať respirátor.

Návštevy

Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu a zvýšený počet nakazených na ochorenie COVID-19 sa Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. rozhodol pristúpiť k ZÁKAZU NÁVŠTEV NA ODDELENIACH.
Toto opatrenie je platné od dňa 18.07.2022 (pondelok) až do odvolania.

Ďakujeme za rešpektovanie tohto opatrenia

Etická komisia

Predseda: MUDr. Dušan Pávai   Podpredseda: MUDr. Radovan Lastič
Členovia: Doc. MUDr. Miriam Kuricová, PhD. 
Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.
MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
MUDr. Anton Vaňuga
Mgr. Jana Jarjabková
Ing. Peter Dávidík
  Kontakt: MUDr. Dušan Pávai
Etická komisia NEDÚ n. o.
034 91 Ľubochňa
tel.: +421 (0) 44 4306 223
e-mail: pavai@nedu.sk

Etická komisia Národného endokrinologického a diabetologického ústavu n.o. v Ľubochni (ďalej len „EK NEDÚ n.o.“) je nezávislým a poradným orgánom riaditeľa NEDÚ n.o. pre otázky biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

EK NEDÚ n.o. sa pri svojom rozhodovaní riadi všeobecne platnými právnymi predpismi a nariadeniami upravujúcimi poskytovanie zdravotnej starostlivosti vrátane biomedicínskeho výskumu, ako aj medzinárodnými zmluvami upravujúcimi problematiku ochrany ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny. EK NEDÚ n.o. Ľubochňa pracuje v zmysle zásad a pravidiel ICH-GCP 135/95.

EK NEDÚ n.o. Ľubochňa je registrovaná v medzinárodnom registri etických komisií pri organizáciách, venujúcich sa biomedicínskemu výskumu, ktorý vedie americká vládna organizácia OHRP (The Office for Human Research Protections) spadajúca pod U.S Department of Health and Human Services. Etickej komisii NEDÚ n.o. Ľubochňa bolo pridelené registračné číslo – „IRB00006715“. Bližšie informácie sú uvedené na http://www.hhs.gov/ohrp/. Zoznam registrovaných organizácii je uvedený na webovej lokalite: http://ohrp.cit.nih.gov/search/irbsearch.aspx.

Dokumenty na stiahnutie:

Štatút EK NEDÚ n. o. (pdf, Acrobat Reader)

Formulár žiadosti ku klinickému skúšaniu - externí žiadatelia (pdf, Acrobat Reader)

Formulár žiadosti ku klinickému skúšaniu - externí žiadatelia (doc, MS Word)

Formulár žiadosti ku klinickému skúšaniu - interní žiadatelia (pdf, Acrobat Reader)

Formulár žiadosti ku klinickému skúšaniu - interní žiadatelia (doc, MS Word)

Správne poplatky (pdf, Acrobat Reader)