Táto stránka používa súbory cookies. Prehliadaním stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním.

COVID-19 OPATRENIA

Vážení pacienti,

venujte prosím pozornosť novým opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19:  • v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave n.o. sú až do odvolania zakázané všetky návštevy,
  • ambulantní pacienti sú objednávaní na konkrétny čas, ktorý im bude oznámený v SMS zaslanej 3 dni pred termínom vyšetrenia. Uvedený čas ich žiadame dodržiavať. Vstup do vnútorných priestorov ústavu bude pacientom umožnený len v čase ich vyšetrenia,
  • pred vstupom do budovy je pacientom meraná telesná teplota,
  • v celom ústave je prísne kontrolované dodržiavanie zásad R-O-R (rúško-odstup-ruky). Žiadame preto pacientov, aby nosili správne nasadené rúška, dodržiavali medzi sebou 2m odstup a používali dezinfekciu dostupnú pri vstupoch do budov ústavu.


Národný endokrinologický a diabetologický ústav n. o.
V Ľubochni dňa 17.09.2020

Diabetologické oddelenie

Odborné články

Akútne komplikácie pri liečbe inzulínovou pumpou

Inzulín sa uvoľňuje z buniek slinivky brušnej – pankreasu (presne sa označujú ako B-bunky Langerhansových ostrovčekov), za deň je to asi 20-40 jednotiek inzulínu. Jedna časť tejto produkcie – bazálna sekrécia, ktorá tvorí asi 40-50% celkového množstva, sa uvoľňuje v malých množstvách počas celého dňa, nezávisle na príjme potravy a jej úlohou je zabrániť vzostupu glykémie nalačno. Množstvo inzulínu v rámci bazálnej sekrécie nie je počas dňa rovnaké, ale neustále sa mení, maximálne hodnoty dosahuje nadránom a pred večerou, minimálne hodnoty okolo obeda a medzi polnocou a 3 hodinou ráno.

Celý článok...

Liečba DM 1. typu

Diabetes mellitus 1. typu predtým označovaný pojmami „inzulín-dependentný" diabetes mellitus (IDDM) alebo „juvenilný diabetes mellitus, je orgánovo špecifické autoimunitné ochorenie, podstatou ktorého je bunkami sprostredkovaná deštrukcia b-buniek Langerhansových ostrovčekov pankreasu. Dôsledkom je insuficiencia až úplné chýbanie sekrécie inzulínu.

Celý článok...

Princípy podávania inzulínu inzulínovou pumpou

Intenzívna glykemická kontrola prináša pre dlhodobú prognózu pacienta nepochybný a opakovane potvrdený benefit. Ten spočíva v redukcii rizika vzniku a rozvoja chronických komplikácií (v priemere o viac ako 50%) a zlepšení celkovej prognózy a kvality života. Dosiahnuť a najmä udržať kritériá intenzívnej glykemickej kontroly však nie je jednoduché. U pacientov s diabetes mellitus 1. typu (DM-1) liečených inzulínom podávaným pomocou inzulínového pera (resp. inzulínových striekačiek) je tento cieľ limitovaný častejším výskytom hypoglykémií a „rezistentnými“ bežným spôsobom obvykle neriešiteľnými hyperglykémiami.

Celý článok...

Diabetes a gravidita

Vzhľadom k celosvetovo rastúcemu počtu diabetikov 1. a 2. typu a zlepšeniu kvality zdravotnej starostlivosti stúpa aj výskyt tehotných liečených na diabetes. U diabetičiek s dobre kompenzovaným diabetom sú šance na otehotnenie prakticky rovnaké ako u zdravých žien. Napriek tomu u nich a ich plodov existuje väčšie riziko vzniku komplikácii počas tehotenstva a pôrodu. Aj keď sa dnes novorodenecká úmrtnosť u matiek diabetičiek takmer zhoduje s výsledkami v ostatnej populácii, naďalej pretrváva vyššia chorobnosť týchto detí. Tá veľkou mierou závisí práve od kompenzácie cukrovky pred a počas gravidity.

Celý článok...

Najčastejšie chyby pri používaní inzulínovej pumpy

- „Mám pumpu, môžem robiť čo chcem, kedy chcem a ako chcem. Veď pumpa to za mňa vyrieši“ – inzulínovaná pumpa je len mechanické zariadenie, ktoré vydáva inzulín tak ako sme naprogramovali (bazál) alebo ako mu dáme priamy pokyn (bolus). Aj pri liečbe inzulínovou pumpou je nutné dodržiavať diétne a režimové opatrenia (vrátane úpravy bazálneho nastavenia pri plánovanej fyzickej aktivite)

Celý článok...

Kombinovaná liečba pacientov s diabetes mellitus 2. typu

Diabetes mellitus 2. typu Vzniká v strednom a vyššom veku (najčastejšie po 40-tom roku života), veľmi často je spojený s nadváhou, nástup ochorenia býva obvykle pomalý, cukrovka sa často zachytí len náhodne pri vyšetrení pre iné zdravotné ťažkosti (opakované zápaly močových ciest, zle hojace sa rany, kožné infekcie, hubové ochorenia pohlavných orgánov), počas hospitalizácie pre iné ochorenia (zvýšené hodnoty tlaku, ischemická choroba srdca, operačný zákrok) alebo sa priamo zachytia orgánové komplikácie (nález retinopatie pri očnom vyšetrení).

Celý článok...

Stravovanie diabetika

Diabetes mellitus - cukrovka je chronická porucha látkovej výmeny, kde pri liečbe zohráva dôležitú úlohu strava, jej pravidelnosť, zloženie, kvalita a množstvo.
Strava je prispôsobená k liečbe diabetika, jeho telesnej hmotnosti a energetickému výdaju. Cieľom liečby je, aby glukóza, ktorá sa vytvorí z jedla sa nehromadila v krvi, ale bola včas prepravená do buniek, kde tvorí zdroj energie. Tento transport zabezpečuje u zdravého človeka vlastný inzulín, ale u diabetika podporná liečbe antidiabetikami alebo aplikáciou inzulínu. Pomer medzi dávkou inzulínu, jedlom a pohybovou aktivitou musí byť v rovnováhe, aby sa dosahovali uspokojivé výsledky - dobrá diabetická kompenzácia.

Celý článok...