Táto stránka používa súbory cookies. Prehliadaním stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním.

COVID-19 opatrenia od 2.5.2022

Vážení pacienti, venujte prosím pozornosť opatreniam v súvislosti s nákazou COVID-19, ktoré sú platné v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave n.o. od 02.05.2022.:

Ambulantní pacienti

Vstup pacienta na ambulantné vyšetrenie nie je podmienený očkovaním ani testovaním. Pacient však musí vo vnútorných priestoroch počas celej doby používať respirátor.

Hospitalizovaní pacienti

Hospitalizácia pacienta nie je podmienená očkovaním. Všetci pacienti prichádzajúci na hospitalizáciu budú pred príjmom na oddelenie otestovaní AG testom. Až po negatívnom výsledku budú hospitalizovaní.

Sprevádzajúce osoby pacienta pri hospitalizácii (detské oddelenie) – zostáva ako doprovod počas hospitalizácie

Doprovod detského pacienta nie je podmienený očkovaním. Doprovodné osoby prichádzajúce s deťmi na hospitalizáciu budú pred príjmom na oddelenie otestovaní AG testom. Až po negatívnom výsledku budú hospitalizovaní.

Sprevádzajúce osoby pacienta pri hospitalizácii

Vstup sprevádzajúcej osoby nie je podmienený očkovaním. Táto osoba však musí vo vnútorných priestoroch počas celej doby používať respirátor.

Návštevy

Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu a zvýšený počet nakazených na ochorenie COVID-19 sa Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. rozhodol pristúpiť k ZÁKAZU NÁVŠTEV NA ODDELENIACH.
Toto opatrenie je platné od dňa 18.07.2022 (pondelok) až do odvolania.

Ďakujeme za rešpektovanie tohto opatrenia

Endokrinologické centrum

Endokrinologické centrum NEDÚ n. o. v Ľubochni je lokalizované v budove „Fatra“ priamo na centrálnom námestí obce. Pozostáva z nasledovných zložiek:
  • Lôžková časť
  • Ambulantná časť
  • Osteologické centrum
  • Komplemnárne vyšetrenia a spolupráca s okolitými pracoviskami
V endokrinologickom centre pôsobí 11 vysoko špecializovaných lekárov, ktorí poskytujú svoje služby mesačne viac než 2.200 ambulantným pacientom a minimálne 130 pacientom v lôžkovej časti. Cieľom každého lekára je poskytnutie vysoko odborného vyšetrenia všetkým pacientom.

Lôžková časť

Na endokrinologickom oddelení NEDÚ n. o. sú hospitalizovaní pacienti s ochoreniami žliaz s vnútornou sekréciou. Jedná sa o ochorenia štítnej žľazy, nadobličiek, hypofýzy, príštitných teliesok a gonád. K dispozícii je 50 lôžok, priemerná doba hospitalizovaného pacienta je 9 dní. Hospitalizácia na endokrinologickom oddelení je možná len po predošlom schválení primárom oddelenia na písomnú žiadosť lekára (návrhy na hospitalizáciu sa posielajú na príjmaciu kanceláriu NEDÚ n. o. Ľubochňa) – pacienti sa predvolávajú. Z mnohých diagnóz, ktoré riešime na oddelení vyberáme: nodózna struma (predoperačná príprava), tyreotoxikóza (M. Basedowi), stp. tyreoidektomii (po operácii štítnej žľazy, ak sú komplikácie) , hyperparatyreóza, akromegália, hyperkortizolizmus (Cushingov syndrom, Cusingova choroba), hypokorticizmus (M. Addisoni), hypopituarizmus (izolovaný aj celkový), tumory nadobličiek (incidentalómy), hypertenzia (vyšetrenie možnej sekundárnej hormonálnej príčiny – aldosteronizmu, feochromocytom, ...), atď

Ambulantná časť

V ambulantnej časti endokrinologického centra riešime mnohé endokrinopie, najmä však ochorenia štítnej žľazy. K dispozícii je 7 endokrinologických ambulancií a 4 ambulancie interné s endokrinologickým zameraním. Centrálny ambulantný príjem je lokalizovaný na prízemí budovy „Fatra“. NEDÚ n. o. má celoslovenskú pôsobnosť a preto konziliárne endokrinologické vyšetrenie môže absolvovať každý pacient s endokrinologickým ochorením alebo s podozrením na toto ochorenie. Vyšetrený bude každý záujemca, avšak z dôvodu kapacity je nutné sa na ambulantné vyšetrenie dopredu objednať. Objednávanie k vyšetreniu je možné telefonicky cez spojovateľku. Výhodou ambulantného vyšetrenia u nás je rýchlosť a odbornosť. V priebehu jedného dopoludnia dokážeme realizovať komplexné vyšetrenie viacerých endokrinných ochorení. Je to dané súhrou jednotlivých súčastí ústavu a jeho zameraním. V ten istý deň má pacient nielen anamnestické a fyzikálne vyšetrenie, ale aj výsledky laboratórnych parametrov, sonografiu krku, prípadne aj denzitometrické vyšetrenie. Diagnóza je kompletná hneď a v ten istý deň možno určiť adekvátnu liečbu (alebo ju upraviť). Takto možno riešiť väčšinu ochorení štítnej žľazy (hypotyreóza, hypertyreóza, nodózna struma difúzna struma, stp. operácii štítnej žľazy, zápal štítnej žľazy), príštitných teliesok, poruchy menštruačného cyklu (oligomenoroe, amenoroe, infertilita, hyperprolaktinemia), mužský hypogonadizmus, nadmerné ochlpenie (hirzutizmus), atď. Niektoré vyšetrenia musia byť správne načasované (napríklad pri poruchách menštruačného cyklu treba prísť na vyšetrenie v určitý deň k posúdeniu folikulárnej či luteálnej fázy). V rámci ambulantnej časti sú liečení aj pacienti s extrémne náročnými diagnózami, akými sú napr. akromegália alebo endokrinná orbitopatia. V jednej z endokrinologických ambulancií sa realizuje finančne nákladná liečba akromegálie analógmi rastového hormónu, ktoré podlieha osobitným predpisom zdravotných poisťovní. Súčasťou ambulantného systému je aj Osteologické centrum.

Osteologické centrum

Súčasťou NEDÚ n. o. Ľubochňa je aj osteologické centrum, ktoré sa zaoberá diagnostikou a liečbou osteoporózy. Ústav disponuje vysoko kvalitný denzitometrickým prístrojom Hologic Discovery s možnosťou vyšetrenia všetkých štandardne sledovaných oblastí (femur, L oblasť chrbtice, predlaktie). Okrem bežných laboratórnych vyšetrení kalciovo-fosfátového metabolizmu je možnosť vyšetrenia osteomarkerov k posúdeniu rýchlosti kostného obratu. Pracovisko je začlenené do pripravovaného Odborného usmernenia pre diagnostiku a liečbu osteoporózy ako centrum pre Žilinský kraj. Osteologické centrum poskytuje komplexné služby pre pacientov nielen zo žilinského regiónu, nakoľko plošné pokrytie Slovenska kvalitnými centrálnymi denzitometrami nie je dostatočné – pacienti prichádzajú z pomerne širokej oblasti: od Považskej Bystrice až po Prešov, resp. od Banskej Bystrice až po poľské hranice. Okrem vyšetrení pre potreby regiónu sa centrum špeciálne zaoberá sekundárnou osteoporózou hormonálne podmienenou. Vyšetrenia sú teda realizované aj u pacientov s endokrinologickými ochoreniami v rámci ambulantného vyšetrenia endokrinopatií alebo počas hospitalizácie na lôžkovom oddelení. Osteologické centrum je jedným z piatich centier pre liečbu osteoporózy osteoformačným preparátom Forsteo – jedná sa o účinnú avšak finančne nákladnú liečbu, ktorá podlieha osobitným predpisom zdravotných poisťovní.

Komplementy

Pre potreby endokrinologického centra sú k dispozícii viaceré komplementárne vyšetrenia, ktoré sú súčasťou ústavu. V prvom rade sú to dva sonografické prístroje zamerané na vyšetrovanie štítnej žľazy a príštitných teliesok. Ústav vlastní vysoko kvalitný denzitometrický prístroj Hologic Discovery s možnosťou vyšetrenia všetkých štandardne sledovaných oblastí, ako aj celého tela. K dispozícií je röntgenové pracovisko, vyšetrenie perimetra, jedenkrát v týždni možnosť konziliárneho vyšetrenia kardiológom, oftalmológom, neurológom, gynekológom a psychológom. Komplexným vyšetrením u nás nielenže stanovíme správu diagnózu, ale pacientovi aj poradíme a v prípade potreby ďalšieho špeciálneho vyšetrenia (CT, NR, sampling...) alebo chirurgického riešenia ho nasmerujeme na najlepšie pracovisko zamerané na riešenie toho ktorého problému. S týmito pracoviskami máme nadštandardné vzťahy a vieme zabezpečiť rýchly termín riešenia endokrinologického problému. V súvislosti s operáciou štítnej žľazy spolupracujeme najmä s chirurgickým oddelením a s ORL oddelením ÚVN v Ružomberku, chirurgickým oddelením v Dolnom Kubíne a ORL klinikou FN v Martine, operácie príštitných teliesok posielame najmä na chirurgické oddelenie ÚVN v Ružomberku. Laparoskopické operácie nadobličiek vynikajúco riešia na chirurgickom oddelení v Banskej Bystrici, na urologickej klinike a chirurgickej klinike FN v Martine. Operácie v oblasti hypofýzy posielame na neurochirurgickú kliniku FN Bratislava – Kramáre, v súčasnosti aj na neurochirurgické oddelenie ÚVN v Ružomberku. V súvislosti s infertilitou spolupracujeme s bratislavským IVF centrom.