Táto stránka používa súbory cookies. Prehliadaním stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním.

COVID-19 OPATRENIA

Vážení pacienti,

venujte prosím pozornosť novým opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19:  • v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave n.o. sú až do odvolania zakázané všetky návštevy,
  • ambulantní pacienti sú objednávaní na konkrétny čas, ktorý im bude oznámený v SMS zaslanej 3 dni pred termínom vyšetrenia. Uvedený čas ich žiadame dodržiavať. Vstup do vnútorných priestorov ústavu bude pacientom umožnený len v čase ich vyšetrenia,
  • pred vstupom do budovy je pacientom meraná telesná teplota,
  • v celom ústave je prísne kontrolované dodržiavanie zásad R-O-R (rúško-odstup-ruky). Žiadame preto pacientov, aby nosili správne nasadené rúška, dodržiavali medzi sebou 2m odstup a používali dezinfekciu dostupnú pri vstupoch do budov ústavu.


Národný endokrinologický a diabetologický ústav n. o.
V Ľubochni dňa 17.09.2020

Laboratórium klinickej biochémie

Laboratórium klinickej biochémie v Ľubochni je samostatnou prevádzkou v sieti laboratórií spoločnosti Alpha medical a.s., ktorého služby sú výhradne určené pre potreby Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni (NEDÚ n.o.). Je situované v priestoroch bývalého detského oddelenia, v budove č. 97, ktorá takmer susedí s endokrinologickým a diabetologickým oddelením.Aby laboratórium pokrylo nároky NEDÚ n.o. je prevádzka klinickej biochémie vybavená viacerými modernými a vysokovýkonnými analytickými systémami od renomovaných svetových výrobcov. Na analýzu biologického materiálu využívajú analyzátory kvalitné certifikované IVD prostriedky. V rámci zaistenia kvality laboratórnych výstupov sa denne pred spustením prevádzky vykonávajú desiatky až stovky kontrolných meraní a na pravidelnej báze laboratórium participuje na medzinárodných medzilaboratórnych porovnávacích skúškach. Chod a odbornosť pracoviska je zabezpečená tímom 6 ľudí (lekár, traja zdravotnícky pracovníci s vysokoškolským vzdelaním, špecializovaný laborant a asistent). Denne sa v laboratóriu uskutoční približne 2000 analýz a  cieľom je zaistiť aby výsledky vyšetrení boli v požadovanej kvalite a v čo najkratšom čase poskytnuté ošetrujúcim lekárom tak, aby mohol pacient v ten istý deň odísť s komplexným vyšetrením.Vo svojom portfóliu poskytuje prevádzka klinickej biochémie v Ľubochni analýzy v oblasti klinickej chémie, základnej hematológie a imunochémie. Vzhľadom na zameranie Národného endokrinologického ústavu sú na laboratórium kladené najväčšie nároky hlavne v oblasti imunochemických analýz. Laboratórium je preto z prevažnej väčšiny vybavené práve imunochemickými analyzátormi, ktoré sú zastúpené duplicitne aby sa predišlo neočakávaným situáciám. V havarijných situáciách, kedy nie je laboratórium čiastočne alebo úplne schopné vykonávať svoju činnosť, je možné dočasne presmerovať vyšetrovanie do centrálneho laboratória, ktoré je vzdialené iba 15 km a nachádza sa v Likavke, okres Ružomberok. S využitím vlastnej dopravnej služby spoločnosti Alpha medical a.s. je možné bez ďalšieho výrazného zdržania transportovať nevyšetrený biologický materiál do centrálneho laboratória. Tieto opatrenia majú zaistiť aby nebol narušený proces stanovenia diagnózy a aby bola v deň návštevy pacienta určená adekvátna liečba.