Táto stránka používa súbory cookies. Prehliadaním stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním.

COVID-19 opatrenia od 2.5.2022

Vážení pacienti, venujte prosím pozornosť opatreniam v súvislosti s nákazou COVID-19, ktoré sú platné v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave n.o. od 02.05.2022.:

Ambulantní pacienti

Vstup pacienta na ambulantné vyšetrenie nie je podmienený očkovaním ani testovaním. Pacient však musí vo vnútorných priestoroch počas celej doby používať respirátor.

Hospitalizovaní pacienti

Hospitalizácia pacienta nie je podmienená očkovaním. Všetci pacienti prichádzajúci na hospitalizáciu budú pred príjmom na oddelenie otestovaní AG testom. Až po negatívnom výsledku budú hospitalizovaní.

Sprevádzajúce osoby pacienta pri hospitalizácii (detské oddelenie) – zostáva ako doprovod počas hospitalizácie

Doprovod detského pacienta nie je podmienený očkovaním. Doprovodné osoby prichádzajúce s deťmi na hospitalizáciu budú pred príjmom na oddelenie otestovaní AG testom. Až po negatívnom výsledku budú hospitalizovaní.

Sprevádzajúce osoby pacienta pri hospitalizácii

Vstup sprevádzajúcej osoby nie je podmienený očkovaním. Táto osoba však musí vo vnútorných priestoroch počas celej doby používať respirátor.

Návštevy

Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu a zvýšený počet nakazených na ochorenie COVID-19 sa Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. rozhodol pristúpiť k ZÁKAZU NÁVŠTEV NA ODDELENIACH.
Toto opatrenie je platné od dňa 18.07.2022 (pondelok) až do odvolania.

Ďakujeme za rešpektovanie tohto opatrenia

Laboratórium klinickej biochémie

Laboratórium klinickej biochémie v Ľubochni je samostatnou prevádzkou v sieti laboratórií spoločnosti Alpha medical a.s., ktorého služby sú výhradne určené pre potreby Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni (NEDÚ n.o.). Je situované v priestoroch bývalého detského oddelenia, v budove č. 97, ktorá takmer susedí s endokrinologickým a diabetologickým oddelením.Aby laboratórium pokrylo nároky NEDÚ n.o. je prevádzka klinickej biochémie vybavená viacerými modernými a vysokovýkonnými analytickými systémami od renomovaných svetových výrobcov. Na analýzu biologického materiálu využívajú analyzátory kvalitné certifikované IVD prostriedky. V rámci zaistenia kvality laboratórnych výstupov sa denne pred spustením prevádzky vykonávajú desiatky až stovky kontrolných meraní a na pravidelnej báze laboratórium participuje na medzinárodných medzilaboratórnych porovnávacích skúškach. Chod a odbornosť pracoviska je zabezpečená tímom 6 ľudí (lekár, traja zdravotnícky pracovníci s vysokoškolským vzdelaním, špecializovaný laborant a asistent). Denne sa v laboratóriu uskutoční približne 2000 analýz a  cieľom je zaistiť aby výsledky vyšetrení boli v požadovanej kvalite a v čo najkratšom čase poskytnuté ošetrujúcim lekárom tak, aby mohol pacient v ten istý deň odísť s komplexným vyšetrením.Vo svojom portfóliu poskytuje prevádzka klinickej biochémie v Ľubochni analýzy v oblasti klinickej chémie, základnej hematológie a imunochémie. Vzhľadom na zameranie Národného endokrinologického ústavu sú na laboratórium kladené najväčšie nároky hlavne v oblasti imunochemických analýz. Laboratórium je preto z prevažnej väčšiny vybavené práve imunochemickými analyzátormi, ktoré sú zastúpené duplicitne aby sa predišlo neočakávaným situáciám. V havarijných situáciách, kedy nie je laboratórium čiastočne alebo úplne schopné vykonávať svoju činnosť, je možné dočasne presmerovať vyšetrovanie do centrálneho laboratória, ktoré je vzdialené iba 15 km a nachádza sa v Likavke, okres Ružomberok. S využitím vlastnej dopravnej služby spoločnosti Alpha medical a.s. je možné bez ďalšieho výrazného zdržania transportovať nevyšetrený biologický materiál do centrálneho laboratória. Tieto opatrenia majú zaistiť aby nebol narušený proces stanovenia diagnózy a aby bola v deň návštevy pacienta určená adekvátna liečba.