Táto stránka používa súbory cookies. Prehliadaním stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním.

COVID-19 OPATRENIA

Vážení pacienti,

venujte prosím pozornosť novým opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19:  • v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave n.o. sú až do odvolania zakázané všetky návštevy,
  • ambulantní pacienti sú objednávaní na konkrétny čas, ktorý im bude oznámený v SMS zaslanej 3 dni pred termínom vyšetrenia. Uvedený čas ich žiadame dodržiavať. Vstup do vnútorných priestorov ústavu bude pacientom umožnený len v čase ich vyšetrenia,
  • pred vstupom do budovy je pacientom meraná telesná teplota,
  • v celom ústave je prísne kontrolované dodržiavanie zásad R-O-R (rúško-odstup-ruky). Žiadame preto pacientov, aby nosili správne nasadené rúška, dodržiavali medzi sebou 2m odstup a používali dezinfekciu dostupnú pri vstupoch do budov ústavu.


Národný endokrinologický a diabetologický ústav n. o.
V Ľubochni dňa 17.09.2020

Stravovacia prevádzka – stručná charakteristika.

Stravovacia prevádzka pri NEDÚ n.o. Ľubochňa zabezpečuje liečebnú výživu pacientom (dospelým a deťom) a pripravuje stravu pre zamestnancov a iných stravníkov.

 

Prevádzka je umiestnená na prízemí v budove Kollárov dom. Súčasťou priestorov je výrobná a administratívna časť, jedáleň pre pacientov a zamestnancov a edukačná miestnosť, ktorá svojim vybavením je prispôsobená pre kolektívnu a individuálnu edukaciu pacientov. Po stránke dietetickej, technologickej a administratívnej sa denne zabezpečuje liečebná výživa pre pacientov a racionálna výživa pre iných stravníkov. 

 

Kolektív pracovníkov výrobnej časti oddelenia pracuje v dvojzmennej prevádzke a pripravuje celodennú stravu pre hospitalizovaných pacientov na plánovaný a reálny počet ordinovaných diét. 

 

Strava sa pacientom podáva v jedálni, formou obsluhy a pre časť pacientov je transportovaná k lôžku.
Stravovacia prevádzka zabezpečuje liečebnú výživu pre pacientov, stravovanie zamestnancov a iných stravníkov, v rozsahu s prevádzkovým poriadkom organizácie, s aktuálnym prevádzkovým poriadkom stravovacej prevádzky a v súlade s KZ o poskytovaní stravovacích služieb aj pre iných stravníkov.
Kolektív pracovníkov prevádzky plní úlohy podľa pracovného zaradenia a pracovných náplní tak, aby bol dodržaný časový harmonogram prác od príjmu tovaru na sklad, cez jeho uskladnenie, výdaj do spotreby, technologické spracovanie surovín a výdaj hotových jedál stravníkom, ako to určuje prevádzkový poriadok.
Pre pacientov sa pripravuje strava podľa naordinovaných diét.

 

Zoznam vybraných liečebných diét indikovaných lekárom podľa diagnózy pacienta, v rozsahu podľa diétneho systému pre nemocnice a individuálneho prispôsobenia v organizácii.

 

číslo diétynázov diéty
2 šetriaca
3 racionálna
4 s obmedzením tuku, mlieka a mliečnych výrobkov
5 bielkovinová s obmedzením zbytkov
6 s obmedzením bielkovín
7 s nižším obsahom cholesterolu
8 redukčná
9-15 diabetická 15 SJ
9-18 diabetická 18 SJ
9-21 diabetická 21 SJ
9-24 diabetická 24 SJ
9-27 diabetická 27 SJ
9-30 diabetická 30 SJ
10 neslaná
11 výživná
13 strava menších detí
14 strava väčších detí

 

Štandardizované diétne postupy ponúkajú možnosť individuálne prispôsobiť jedálny lístok pre pacientov – alergikov, pripravovať bezlepkovú diétu alebo s dodržaním sprísnených technologických postupov pri pankreatitíde a pod.

 

Pre diabetikov je podľa potreby diéta individuálne prispôsobená a celodenný počet SJ (sacharidových jednotiek) prerozdelený na porcie jedla tak, aby strava plnila individuálne potreby hospitalizovaného diabetika, s prihliadnutím na jeho liečbu a glykemický profil. Stravovacia anamnéza je súčasťou individuálneho prístupu k pacientovi.

 

Edukácia pacientov o stravovaní plní úlohu prevencie pred komplikáciami, ale aj usmerňovanie pri stravovaní v domácich podmienkach, s cieľom zabezpečiť jeho plnohodnotný život. Edukačný program je prispôsobený pravidelnej skupinovej, ale aj individuálnej edukácii pacientov a rodičov diabetických detí.

 

Liečebná výživa je neoddeliteľnou súčasťou liečby pacienta a k tomu je prispôsobený celý chod prevádzky.