Táto stránka používa súbory cookies. Prehliadaním stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním.

COVID-19 opatrenia od 2.5.2022

Vážení pacienti, venujte prosím pozornosť opatreniam v súvislosti s nákazou COVID-19, ktoré sú platné v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave n.o. od 02.05.2022.:

Ambulantní pacienti

Vstup pacienta na ambulantné vyšetrenie nie je podmienený očkovaním ani testovaním. Pacient však musí vo vnútorných priestoroch počas celej doby používať respirátor.

Hospitalizovaní pacienti

Hospitalizácia pacienta nie je podmienená očkovaním. Všetci pacienti prichádzajúci na hospitalizáciu budú pred príjmom na oddelenie otestovaní AG testom. Až po negatívnom výsledku budú hospitalizovaní.

Sprevádzajúce osoby pacienta pri hospitalizácii (detské oddelenie) – zostáva ako doprovod počas hospitalizácie

Doprovod detského pacienta nie je podmienený očkovaním. Doprovodné osoby prichádzajúce s deťmi na hospitalizáciu budú pred príjmom na oddelenie otestovaní AG testom. Až po negatívnom výsledku budú hospitalizovaní.

Sprevádzajúce osoby pacienta pri hospitalizácii

Vstup sprevádzajúcej osoby nie je podmienený očkovaním. Táto osoba však musí vo vnútorných priestoroch počas celej doby používať respirátor.

Návštevy

Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu a zvýšený počet nakazených na ochorenie COVID-19 sa Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. rozhodol pristúpiť k ZÁKAZU NÁVŠTEV NA ODDELENIACH.
Toto opatrenie je platné od dňa 18.07.2022 (pondelok) až do odvolania.

Ďakujeme za rešpektovanie tohto opatrenia

Stravovacia prevádzka – stručná charakteristika.

Stravovacia prevádzka pri NEDÚ n.o. Ľubochňa zabezpečuje liečebnú výživu pacientom (dospelým a deťom) a pripravuje stravu pre zamestnancov a iných stravníkov.

 

Prevádzka je umiestnená na prízemí v budove Kollárov dom. Súčasťou priestorov je výrobná a administratívna časť, jedáleň pre pacientov a zamestnancov a edukačná miestnosť, ktorá svojim vybavením je prispôsobená pre kolektívnu a individuálnu edukaciu pacientov. Po stránke dietetickej, technologickej a administratívnej sa denne zabezpečuje liečebná výživa pre pacientov a racionálna výživa pre iných stravníkov. 

 

Kolektív pracovníkov výrobnej časti oddelenia pracuje v dvojzmennej prevádzke a pripravuje celodennú stravu pre hospitalizovaných pacientov na plánovaný a reálny počet ordinovaných diét. 

 

Strava sa pacientom podáva v jedálni, formou obsluhy a pre časť pacientov je transportovaná k lôžku.
Stravovacia prevádzka zabezpečuje liečebnú výživu pre pacientov, stravovanie zamestnancov a iných stravníkov, v rozsahu s prevádzkovým poriadkom organizácie, s aktuálnym prevádzkovým poriadkom stravovacej prevádzky a v súlade s KZ o poskytovaní stravovacích služieb aj pre iných stravníkov.
Kolektív pracovníkov prevádzky plní úlohy podľa pracovného zaradenia a pracovných náplní tak, aby bol dodržaný časový harmonogram prác od príjmu tovaru na sklad, cez jeho uskladnenie, výdaj do spotreby, technologické spracovanie surovín a výdaj hotových jedál stravníkom, ako to určuje prevádzkový poriadok.
Pre pacientov sa pripravuje strava podľa naordinovaných diét.

 

Zoznam vybraných liečebných diét indikovaných lekárom podľa diagnózy pacienta, v rozsahu podľa diétneho systému pre nemocnice a individuálneho prispôsobenia v organizácii.

 

číslo diétynázov diéty
2 šetriaca
3 racionálna
4 s obmedzením tuku, mlieka a mliečnych výrobkov
5 bielkovinová s obmedzením zbytkov
6 s obmedzením bielkovín
7 s nižším obsahom cholesterolu
8 redukčná
9-15 diabetická 15 SJ
9-18 diabetická 18 SJ
9-21 diabetická 21 SJ
9-24 diabetická 24 SJ
9-27 diabetická 27 SJ
9-30 diabetická 30 SJ
10 neslaná
11 výživná
13 strava menších detí
14 strava väčších detí

 

Štandardizované diétne postupy ponúkajú možnosť individuálne prispôsobiť jedálny lístok pre pacientov – alergikov, pripravovať bezlepkovú diétu alebo s dodržaním sprísnených technologických postupov pri pankreatitíde a pod.

 

Pre diabetikov je podľa potreby diéta individuálne prispôsobená a celodenný počet SJ (sacharidových jednotiek) prerozdelený na porcie jedla tak, aby strava plnila individuálne potreby hospitalizovaného diabetika, s prihliadnutím na jeho liečbu a glykemický profil. Stravovacia anamnéza je súčasťou individuálneho prístupu k pacientovi.

 

Edukácia pacientov o stravovaní plní úlohu prevencie pred komplikáciami, ale aj usmerňovanie pri stravovaní v domácich podmienkach, s cieľom zabezpečiť jeho plnohodnotný život. Edukačný program je prispôsobený pravidelnej skupinovej, ale aj individuálnej edukácii pacientov a rodičov diabetických detí.

 

Liečebná výživa je neoddeliteľnou súčasťou liečby pacienta a k tomu je prispôsobený celý chod prevádzky.