Detské oddelenie

Zdravotnú starostlivosť na detskom oddelení poskytujeme v odbore detskej diabetológie a endokrinológie. Náš tím lekárov a zdravotných sestier sa venuje diagnostike , liečbe a edukácii pacientov s diabetom mellitom ,hlavne I.typu .Z endokrinologického hľadiska diagnostikujeme a liečime ochorenia hypofýzy,nadobličiek,poruchy puberty,ochorenia štít- nej žľazy, poruchy kaciového metabolizmu.
Naše oddelenie je jedným z desiatich centier na Slovensku pre diagnostiku porúch rastu a liečbu rastovým hormónom.

Detské lôžkové oddelenie je umiestnené na III.poschodí pavilónu Bratislava.Disponuje 19 lôžkami pre detských pacientov.Spolu s deťmi je možný aj pobyt rodiča ,pre ktorých je k dis- pozícii samostatnú izbu,u detí do 6rokov je možný pobyt rodiča spolu s dieťaťom na izbe.
Oddelenie disponuje okrem štandardných izieb izolačnou miestnosťou,herňou a kuchynkou.
Počas školského roku deti navštevujú povinnú školská dochádzku ,v popoludňajších hodinách majú zabezpečenú činnosť školskej družiny.

Ambulantná časť sa nachádza na prízemí pavilónu Bratislava.
Na prvé ambulantné vyšetrenie sa objednáva po 10.00 hod. na t. č. 044/4306221, 044/4306236.Na vyšetrenie je nutné prísť nalačno a priniesť si kartu poistenca, zdravotný záznam. Kontrolné vyšetrenie sa objednáva na t č. 044/4306209.