Táto stránka používa súbory cookies. Prehliadaním stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním.

COVID-19 opatrenia od 2.5.2022

Vážení pacienti, venujte prosím pozornosť opatreniam v súvislosti s nákazou COVID-19, ktoré sú platné v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave n.o. od 02.05.2022.:

Ambulantní pacienti

Vstup pacienta na ambulantné vyšetrenie nie je podmienený očkovaním ani testovaním. Pacient však musí vo vnútorných priestoroch počas celej doby používať respirátor.

Hospitalizovaní pacienti

Hospitalizácia pacienta nie je podmienená očkovaním. Všetci pacienti prichádzajúci na hospitalizáciu budú pred príjmom na oddelenie otestovaní AG testom. Až po negatívnom výsledku budú hospitalizovaní.

Sprevádzajúce osoby pacienta pri hospitalizácii (detské oddelenie) – zostáva ako doprovod počas hospitalizácie

Doprovod detského pacienta nie je podmienený očkovaním. Doprovodné osoby prichádzajúce s deťmi na hospitalizáciu budú pred príjmom na oddelenie otestovaní AG testom. Až po negatívnom výsledku budú hospitalizovaní.

Sprevádzajúce osoby pacienta pri hospitalizácii

Vstup sprevádzajúcej osoby nie je podmienený očkovaním. Táto osoba však musí vo vnútorných priestoroch počas celej doby používať respirátor.

Návštevy

Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu a zvýšený počet nakazených na ochorenie COVID-19 sa Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. rozhodol pristúpiť k ZÁKAZU NÁVŠTEV NA ODDELENIACH.
Toto opatrenie je platné od dňa 18.07.2022 (pondelok) až do odvolania.

Ďakujeme za rešpektovanie tohto opatrenia

RADY PACIENTOM

AMBULANTNÍ PACIENTI

Národný endokrinologický a diabetologický ústav ma aj počas nepriaznivej epidemiologickej situácie záujem o dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre svojich pacientov. Z uvedeného dôvodu NEDU n. o. od 22. marca otvára vo svojich priestoroch novú diabetologickú ambulanciu. Ak máte záujem, na vyšetrenie sa môžete objednať na telefónnom čísle 044/4306242 alebo mailom na adrese ambc@nedu.sk v pracovných dňoch od 10:30 do 12:45 hod.

 

Na ambulantné vyšetrenie do NEDÚ n.o. v Ľubochni odosiela pacienta spádový endokrinológ, diabetológ, internista, alebo detský lekár.

Na ambulantné vyšetrenie sa môžete objednať denne v čase od 10:30 do 12:45
dospelí pacienti na t.č.: 044 430 62 39 alebo: 044 430 62 51
detskí pacienti na t.č.: 044 430 62 21 alebo: 044 430 62 09 v čase od 10:00 - 14:00

Na denzitometrické vyšetrenie sa môžete objednať v čase od 10:30 do 11:30
dospelí aj detskí pacienti na t.č.: 044 430 62 46

Na ambulancii diabetickej nohy sa môžete objednať na tel. čísle: 044 430 62 25 v nasledovných hodinách:
Po – Št 9:15 – 10:15 hod.
Po, Ut, St, Pi 13:45 – 14:30 hod.
Št – 13:15 – 14:30 hod.

Na vyšetrenie príďte nalačno, najlepšie do 8:00 nezabudnite si priniesť:

 • odporúčanie od odosielajúceho lekára
 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca (bez neho pacienti nebudú prijatí k vyšetreniu!)

Všetci ambulantní dospelí pacienti sa evidujú v ambulanci v areáli budovy Fatra, detskí pacienti v budove detského oddelenia.

Pre ambulantných pacientov je k dispozícii platené parkovisko.

HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI

Návrh na hospitalizáciu pacienta odosiela spádový endokrinológ, internista, diabetológ (na diabetologické oddelenie) alebo detský lekár. Po schválení návrhu riaditeľstvom NEDÚ a príslušnou zdrav. poisťovňou, sa pacient dostaví na hospitalizáciu do 11:00 hod. (na detské oddelenie do 10:00 hod.)  v termíne uvedenom v predvolaní, ktoré dostane na svoju adresu. Ak na hospitalizáciu nemôžete v stanovenom termíne nastúpiť, ihneď nám to oznámte.

Bližšie informácie ohľadom hospitalizácie získate na tel. č. 044/4306 202 (v čase 13.00-14.00 hod) alebo na mail adrese: prijem@nedu.sk.

Na hospitalizáciu si prineste:

 • zdravotnú dokumentáciu
 • preukaz poistenca
 • občiansky preukaz
 • doklad o PN, ak Vám bola vystavená ošetrujúcim lekárom

Počas hospitalizácie budete potrebovať:

 • bežný vonkajší odev a obuv
 • hygienické potreby
 • uterák
 • domácu obuv
 • pyžamo
 • župan
 • pohár
 • lieky, ktoré užívate
 • žiaci ZŠ školské potreby

Na hospitalizáciu si môžete priniesť mobilný telefón. Počas niektorých vyšetrení sa mobilný telefón nesmie používať, pacienta informuje ošetrujúci personál.

 

Nemocnica ponúka pacientom na endokrinologickom aj diabetologickom oddelení za príplatok možnosť ubytovania na nadštandardných izbách.  Pre viac informácií, príp. rezerváciu, kontaktujte prijímaciu kanceláriu (tel. č. 044/4306 202 v čase 13.00-14.00 hod.).

 

Pacienti majú možnosť pripojiť sa na internet prostredníctvom WiFi. Služba je spoplatnená sumou 10,-€ /hospitalizáciu. Bližšie informácie získate v prijímacej kancelárii.

 

Na hospitalizáciu nie je vhodné brať so sebou:

 • veľký finančný obnos
 • vkladné knižky
 • cennosti, zlato

Ak niečo z hore uvedených vecí na hospitalizáciu prinesiete, je možné uložiť cenné predmety do trezoru. Informácie podá ošetrujúci personál.

Ústav nedisponuje stráženým ani uzatvoreným parkoviskom, preto nepreberá zodpovednosť za zaparkované vozidlá.

Návštevy hospitalizovaných pacientov sú dovolené denne. Počas epidemiologických ochorení v regióne je nutné rešpektovať zákaz návštev.

Pacienti počas hospitalizácie majú možnosť zapožičať si:

 • knihy v ústavnej knižnici denne od 07:00 do 13:00 hod.
 • bicykle, ktoré po dohode s ošetrujúcim lekárom môžu využiť v rámci liečebného pohybu.