Diabetológia - kontakty

MenoE-mailTelefónVyhradený
čas pre
objednávanie
pacientov
prim. Doc. MUDr. Emil
Martinka, PhD.
martinka@nedu.sk 044 4306 106  
MUDr. Silvia Dókušová dokusova@nedu.sk 044 4306 161  
MUDr. Mariana Rončáková roncakova@nedu.sk 044 4306 117  
MUDr. Denisa Křivánková krivankova@nedu.sk 044 4306 158  
MUDr. Terézia Kucirková kucirkova@nedu.sk 044 4306 215  
MUDr. Jana Samošová samosova@nedu.sk 044 4306 222  
MUDr. Lucia Mikulová mikulova@nedu.sk 044 4306 116  
MUDr. Radmila Hinkeová hinkeova@nedu.sk t.č. na MD  
MUDr. Martina Hubináková hubinakova@nedu.sk 044 4306 177  
MUDr. Arash Davani davani@nedu.sk 044 4306 156 07:00 – 15:00
MUDr. Michaela Mišániková misanikova@nedu.sk 044 4306 204  
MUDr. Ľudmila Bosíková bosikova@nedu.sk 044 4306 177