Táto stránka používa súbory cookies. Prehliadaním stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním.

MUDr. Peter Vaňuga PhD. - primár lôžkového endokrinologického oddelenia

Pracovné zaradenie:

primár endokrinologického centra, námestník riaditeľa pre LPS

Vzdelanie:

Gymnázium Ružomberok 1980 - 1984
3. lekárska fakulta Karlova Univerzita Praha 1985 - 1991
Postgraduálne štúdium:
Špecializácia v odbore interné lekárstvo I. stupňa, 1994
Špecializácia v odbore endokrinológia, 1997
Doktorandské štúdium: titul PhD., 2005

Získané certifikáty:

Osteodenzitometria, 2000
USG štítnej žľazy a paratyreoidey, 2001

Pracovné zaradenie:

NsP Dolný Kubín, sekundárny lekár, 1991 - 1995
Národný endokrinologický a diabetologický ústav, Ľubochňa
sekundárny lekár 1995 - 1999
primár ambulantnej časti endokrinológie 1999 - 2002
primár lôžkového endokrinologického oddelenia 2002 - doteraz
námestník riaditeľa pre LPS, 1999 - doteraz

Publikácie a prednášky:

Spoluautor odbornej publikácie, monografie „Prehľad testov v Endokrinologii“ (2005)
Autor 4 kapitol v monografii „Štandardné diagnostické a terapeutické postupy v Endokrinológii“ (2008)
Desiatky vedeckých prác v domácich a zahraničných časopisoch
Viac než 50 odborných príspevkov na domácich a zahraničných konferenciách (postery)
Prednášková činnosť – viac než 120 prednášok na domácich a zahraničných odborných podujatiach v odbore endokrinológia a osteológia

Pedagogická činnosť:

- od r. 2000 spolupráca so SZU pri postgraduálnej výučbe lekárov o odbore endokrinológia a diabetológia (praktické stáže atestantov v NEDU Ľubochňa)

Členstvo a aktivita v odborných spoločnostiach:

1995 – doteraz: Člen Slovenskej endokrinologickej spoločnosti (SES)
10/2002 – doteraz: Člen výboru SES - vedecký sekretár spoločnosti
1995 – doteraz: Člen Slovenskej diabetologickej spoločnosti
2002 – doteraz: Člen Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí (SOMOK)
2002 – doteraz: Člen výboru SOMOK
2005 – doteraz: Člen Európskej endokrinologickej spoločnosti (ECE)
2002 - doteraz: Krajský odborník MZ SR v odbore endokrinológia pre žilinský kraj

Kontakty:

E-mail.: peter.vanuga@nedu.sk
Telefón: 044 4306 105
Fax: 044 4306 322