Táto stránka používa súbory cookies. Prehliadaním stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Informácie pre pacientov

AMBULANTNÍ PACIENTI

Národný endokrinologický a diabetologický ústav má aj počas nepriaznivej epidemiologickej situácie záujem o dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre svojich pacientov. Z uvedeného dôvodu NEDU n. o. od 22. marca otvára vo svojich priestoroch novú diabetologickú ambulanciu. Ak máte záujem, na vyšetrenie sa môžete objednať na telefónnom čísle 044/4306242 alebo mailom na adrese ambc@nedu.sk v pracovných dňoch od 10:30 do 12:45 hod.

 

Na ambulantné vyšetrenie do NEDÚ n.o. v Ľubochni odosiela pacienta spádový endokrinológ, diabetológ, internista, alebo detský lekár.

Na ambulantné vyšetrenie sa môžete objednať denne v čase od 10:30 do 12:45
dospelí pacienti na t.č.: 044 430 62 39 alebo: 044 430 62 51
detskí pacienti na t.č.: 044 430 62 21 alebo: 044 430 62 36

Na denzitometrické vyšetrenie sa môžete objednať v čase od 10:30 do 11:30
dospelí aj detskí pacienti na t.č.: 044 430 62 46

Na vyšetrenie príďte nalačno, najlepšie do 8:00 nezabudnite si priniesť:

 • odporúčanie od odosielajúceho lekára
 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca (bez neho pacienti nebudú prijatí k vyšetreniu!)

Všetci ambulantní dospelí pacienti sa evidujú v ambulanci v areáli budovy Fatra, detskí pacienti v budove detského oddelenia.

Pre ambulantných pacientov je k dispozícii platené parkovisko.

HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI

Návrh na hospitalizáciu pacienta odosiela spádový endokrinológ, diabetológ, internista alebo detský lekár. Po schválení návrhu riaditeľstvom NEDU, sa pacient dostaví na hospitalizáciu do 12:00 v termíne uvedenom v predvolaní, ktoré dostane na svoju adresu.

V prípade že na hospitalizáciu nemôžete nastúpiť v stanovenom termíne, ihneď to oznámte

Na hospitalizáciu si prineste:

 • zdravotnú dokumentáciu
 • preukaz poistenca
 • občiansky preukaz
 • doklad o PN, ak Vám bola vystavená ošetrujúcim lekárom

Počas hospitalizácie budete potrebovať:

 • bežný vonkajší odev a obuv
 • hygienické potreby
 • uterák
 • domácu obuv
 • pyžamo
 • župan
 • pohár
 • lieky, ktoré užívate
 • žiaci ZŠ školské potreby

Na hospitalizáciu si môžete priniesť mobilný telefón. Počas niektorých vyšetrení sa mobilný telefón nesmie používať, pacienta informuje ošetrujúci personál.

Nemocnica ponúka pacientom, za príplatok, možnosť ubytovania na nadštandardných izbách. Endokrinologické aj diabetologické oddelenie má k dispozícii po päť nadštandardných izieb. Pre viac informácií, príp. rezerváciu, kontaktujte prijímaciu kanceláriu (tel.č. 044 4306 202).

 

Pacienti majú možnosť pripojiť sa na internet prostredníctvom WiFi. Služba je spoplatnená sumou 10,-€ /
hospitalizáciu . Bližšie informácie získate v prijímacej kancelárii.

 

Na hospitalizáciu nie je vhodné brať so sebou:

 • veľký finančný obnos
 • vkladné knižky
 • cennosti, zlato
 • zakazujú sa nosiť strelné zbrane
 • zakazujú sa nosiť bodné zbrane

Ak niečo z hore uvedených vecí na hospitalizáciu prinesiete, je možné uložiť cenné predmety do trezoru. Informácie podá ošetrujúci personál.

Ústav nedisponuje stráženým ani uzatvoreným parkoviskom, preto nepreberá zodpovednosť za zaparkované vozidlá.

Návštevy hospitalizovaných pacientov sú dovolené denne. Počas epidemiologických ochorení v regióne je nutné rešpektovať zákaz návštev.

Pacienti počas hospitalizácie majú možnosť zapožičať si:

 • knihy v ústavnej knižnici denne od 07:00 do 13:00
 • bicykle, ktoré po dohode s ošetrujúcim lekárom môžu využiť v rámci liečebného pohybu