Táto stránka používa súbory cookies. Prehliadaním stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním.

COVID-19 opatrenia od 2.5.2022

Vážení pacienti, venujte prosím pozornosť opatreniam v súvislosti s nákazou COVID-19, ktoré sú platné v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave n.o. od 02.05.2022.:

Ambulantní pacienti

Vstup pacienta na ambulantné vyšetrenie nie je podmienený očkovaním ani testovaním. Pacient však musí vo vnútorných priestoroch počas celej doby používať respirátor.

Hospitalizovaní pacienti

Hospitalizácia pacienta nie je podmienená očkovaním. Všetci pacienti prichádzajúci na hospitalizáciu budú pred príjmom na oddelenie otestovaní AG testom. Až po negatívnom výsledku budú hospitalizovaní.

Sprevádzajúce osoby pacienta pri hospitalizácii (detské oddelenie) – zostáva ako doprovod počas hospitalizácie

Doprovod detského pacienta nie je podmienený očkovaním. Doprovodné osoby prichádzajúce s deťmi na hospitalizáciu budú pred príjmom na oddelenie otestovaní AG testom. Až po negatívnom výsledku budú hospitalizovaní.

Sprevádzajúce osoby pacienta pri hospitalizácii

Vstup sprevádzajúcej osoby nie je podmienený očkovaním. Táto osoba však musí vo vnútorných priestoroch počas celej doby používať respirátor.

Návštevy

Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu a zvýšený počet nakazených na ochorenie COVID-19 sa Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. rozhodol pristúpiť k ZÁKAZU NÁVŠTEV NA ODDELENIACH.
Toto opatrenie je platné od dňa 18.07.2022 (pondelok) až do odvolania.

Ďakujeme za rešpektovanie tohto opatrenia

Najčastejšie chyby pri používaní inzulínovej pumpy

- „Mám pumpu, môžem robiť čo chcem, kedy chcem a ako chcem. Veď pumpa to za mňa vyrieši“ – inzulínovaná pumpa je len mechanické zariadenie, ktoré vydáva inzulín tak ako sme naprogramovali (bazál) alebo ako mu dáme priamy pokyn (bolus). Aj pri liečbe inzulínovou pumpou je nutné dodržiavať diétne a režimové opatrenia (vrátane úpravy bazálneho nastavenia pri plánovanej fyzickej aktivite)

- „aj pumpa a jej súčiastky majú obmedzenú životnosť“ – je nutné pravidelne kontrolovať pumpu a jej jednotlivé súčiastky. Je potrebné pravidelne meniť časti, ktoré sa opotrebujú pravidelným používaním. Môže dochádzať k netesnosti, nesprávnemu dávkovaniu inzulínu.

- „nedostatoční kontrola dodávky inzulínu – kanyla, zásobník“ – je potrebná pravidelná kontrola kanyly a zásobníka, osobitne je dôležité kontrolovať či nie sú v kanylke alebo zásobníku bubliny – pumpa nebude dodávať inzulín, hrozí riziko hyperglykémie a ketoacidózy.

- „nedostatok času na prácu s inzulínovou pumpou, naplnenie a výmenu zásobníka a katétra (Tender, Silhouette)“ – práca s pumpou si vyžaduje precíznosť a presnosť. Nie je vhodné meniť zásobník tesne pred spaním, keď nie je možné overiť si či pumpa správne funguje, opätovne riziko hyperglykémie a rozvoja ketoacidózy. Vhodnejšie je meniť zásobník v dopoludňajším hodinách alebo pred jedlom, po každej výmene katétra alebo zásobníka je potrebné s odstupom aspoň 2-3 hod. skontrolovať glykémiu

- „nesprávne miesto na aplikáciu inzulínu“ – opakované aplikácia tesne vedľa seba, do miest lokálne zmenených (zápal, zatvrdnutie, jazva), alebo na miesta zvýšené tlaku oblečenia.

- „nesprávna technika zavedenia kanyly do podkožia“ – potrebné dodržať 45° uhol zavedenia, príliš plytko alebo príliš hlboko zavedená kanyla znamená zmenenú rýchlosť vstrebávania inzulínu

- „neskorá výmena podkožného katétra“ – katéter je nutné meniť každé 3 dni, prípadne aj častejšie. Ak je kanylka v podkoží dlhšie môžu sa začať vytvárať zmeny, ktoré menia vstrebávanie inzulínu. Časté sú potom hypoglykémie tesne po výmene kanyly, následne normálne glykémie a pred výmenou kanyly sú už hyperglykémie

- „nedostatočná dezinfekcia a nesprávna technika dezinfekcie“ – riziko vzniku zápalu, dezinfekcia sa robí kruhovým pohybom od stredu smerom von, je potrebné počkať na odparenie dezinfekčného roztoku. Dezinfekciu je lepšie zopakovať ešte raz.

- „neustále úpravy bazálneho nastavenia“ – neustále úpravy bolusov a bazálneho nastavenia môžu zhoršiť alebo vyvolať labilitu kompenzácie. Úpravy bazálne nastavenia je potrebné konzultovať so spádovým diabetológom alebo s centrom, kde bola pumpa nastavená.